Bu möhtəşəm qələbə həm də təhsil sahəsində həyata keçirilən milli vətənpərvərlik tərbiyəsinin bir parçasıdır

Ümummilli lider Heydər Əliyev deyirdi: “Hər bir gənc vətənpərvər olmalıdır, vətənpərvərlik böyük bir məfhumdur. Bu, sadəcə, orduda xidmət etmək deyil. Vətənə sadiq olmaq, Vətəni sevmək, torpağa bağlı olmaq – budur vətənpərvərlik”.

Sovet dönəmində, ondan əvvəlki dövrlərdə Azərbaycan xalqının milli şüurdan məhrum edilməsi istiqamətində çox işlər aparılmışdır. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycan xalqı böyük xalqdır ki, öz milli mənlik şüurunu qoruyub saxlaya bilmişdir. Təcrübə göstərir ki, milli mənlik şüuru və vətənpərvərlik hissləri bəşəriyyətin real tərəqqisi, elm, texnika, idman və iqtisadiyyatın inkişafı üçün əhəmiyyətli rol oynayır. Öz kökünə bağlı olan meyarlar Vətəninin, xalqının tarixini dərindən bilməyi, öz soykökünə bağlılığı özündə birləşdirir.

Azərbaycan Respublikasının erməni işğalına mıəruz qaldığı tarixdən başlayaraq burada yaşayan hər bir vətəndaş özünəqayıdışın, milli kimliyin və hansı dövlətin varisi olmasının məsuliyyətini və şərəfini dərk etməli və bu amil böyüyən gənc nəslə aşılanmalı idi. Bunun üçün güclü bir ideologiyaya ehtiyac var idi. Ümummilli lider Heydər Əliyev məhz belə bir ideologiyanın – Azərbaycançılıq ideologiyasının əsasını qoydu ki, biz hazırda qazanmış olduğumuz böyük tarixi qələbəmizdə məhz bunun bəhrəsini görürük.

Xalqımızın milli birliyi də müstəqilliyimiz dövründə yarandı. Öz azadlığına qovuşmağa can atan xalqımızın milli mənlik şüuru, vətənpərvərlik hissləri məhz həmin dövrlərdə inkişaf etməyə başladı. Məhz belə bir zamanda ən vacib tarixi missiyalardan biri də Azərbaycan müəllimlərinin çiyinləri üzərinə düşürdü. Beləliklə, müharibə şəraitində olan Azərbaycanda milli şüurun inkişafı və vətənpərvərliyin yüksəldilməsi təhsil sahəsində aparılan islahatlarda daim diqqət mərkəzində olan məsələlərdən biri olmuşdur. Azərbaycanın qarşısında duran bir çox problemlərin həlli məhz gənclərin milli vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə edilməsindən, onlarda yüksək dövlətçilik şüurunun, mənsub olduğu millətə və dövlətə məhəbbət hisslərinin formalaşdırılmasından asılı olmuşdur. Vətənpərvərlik məfhumu uşaqlarda tədricən, necə deyərlər, mərhələ-mərhələ formalaşır. İnsan dünyanı dərk etdikcə Vətəninə, torpağına məhəbbəti, sevgisi artır, vətənpərvərlik hissləri güclənir. Bu hiss öz dövlətinin tərəqqisi üçün can yandırmaq, doğma xalqının tarixi və mədəniyyəti ilə fəxr etmək, Vətənin rifahı naminə əlindən gələni etmək deməkdir.

Ümummilli Lider Heydər Əliyev müəllimlərə tövsiyə xarakterli tarixi çıxışlarında bildirirdi ki, müəllimlər bütün qüvvə və bacarıqlarını doğma vətənə sədaqətli, hərtərəfli inkişaf etmiş, müstəqilliyimizi və dövlətçiliyimizi göz bəbəyi kimi qorumağa hazır olan nəslin yetişdirilməsinə sərf etməlidirlər. Bu baxımdan yetişməkdə olan gənc nəslin vətənpərvərlik tərbiyəsinin düzgün təşkil olunması müstəqillik qazanan Azərbaycan üçün böyük aktuallıq kəsb etmişdir.

Azərbaycan xalqı gələcəyimiz olan gənc nəslin Vətənə məhəbbət, xalqa, elinə və obasına hörmət, soykökünə, öz ata-babalarına, ənənələrinə sədaqət ruhunda tərbiyə olunmasına həmişə diqqətlə yanaşıb. Çünki yuxarıda qeyd olunan bu amillər gənclərdə fədakarlıq, qəhrəmanlıq və məğlubedilməzlik hissi yaradır, inam hissini gücləndirir, qələbəyə ruhlandırır. Məhz təhsil sahəsində aparılan dövlət siyasəti, şagirdlərin ideya-siyasi tərbiyəsi 30 il ərzində böyüyən nəslin vətənpərvər Azərbaycan vətəndaşı kimi yetişməsində mühüm rol oynamışdır.

Azərbaycan Respublikasının erməni təcavüzkarlarına qarşı qazandığı bu tarixi qələbənin kökündə hərbi-siyasi və iqtisadi uğurlarla yanaşı, doğru seçilmiş təhsil və gənclər siyasəti, düzgün aparılmış vətənpərvərlik tərbiyəsi də dayanır. Bu o deməkdir ki, 30 il əzində Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi, ibtidai sinif müəllimləri, hərbi hazırlıq müəllimləri, o cümlədən orta və ali təhsil müəssisələrində aparılan bütün tərbiyə işləri dövlətin təhsil siyasəti istiqamətində müəyyən etdiyi strategiyaya müvafiq uğurlu bir şəkildə həyata keçirilmiş və bu sahədə qarşıya qoyulan məqsədə nail olunmuşdur.

Həmçinin vətənpərvərlik mövzusunda yazılan onlarla dissertasiyalar, aparılmış elmi-pedaqoji tədqiqatlar onu deməyə əsas verir ki, hərbi-vətənpərvərlik sahəsində məktəb cəmiyyət və ailə ilə birlikdə tərbiyədə vahidlik prinsipi mövqeyindən müvəffəqiyyətlə çıxış etmişdir. Bütün bunlar şanlı tarixə malik Azərbaycan təhsilinin, dövlət təhsil siyasətinin, müəllimlərin, tərbiyəçilərin, cəmiyyətin və Azərbaycan ailəsinin birgə uğurudur.

Allah şəhidlərimizə rəhmət etsin! Ali Baş Komandandanımız cənab İlham Əliyev var olsun. Yaşasın milli Azərbaycançılıq məfkurəsi!

Mən bütün pedaqoqlarımızı – bu tarixi qələbə münasibəti ilə təbrik edirəm. Bu qələbədə Sizin əməyiniz və zəhmətiniz danılmazdır. Nə qədər ki, Siz varsınız Azərbaycan daim var olacaq və inkişaf edəcək!

Nurlan Məmmədov

Veteran.az saytının redaktoru

Print / Çap et
Sosial şəbəkələrdə bizi izləyin və paylaşın:
 • 83
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  84
  Поделились