29.02.2024

Şərəflə yaşanan ömür yolu: Cümayıl Suleymanov — 59

Yüksək  peşəkarlığı , humanistliyi, dərin zəkası, işgüzarlığı və mənəvi keyfiyyəti ilə seçilən ömürünün ən məhsuldar dövrünün 15  ildən cox şərəfli xidmət yolunu hərbi xidmətdə keçirən Müharibə Veteranı istefada  olan polkovnik leytenant Suleymanov Cumay lı Hüseyin oğlunun  yanvar ayının 18- də 59 — yaşı  tamam  oldu.

Bu gün münasibətilə Azərbaycan Vətən Müharibəsi Veteran ları İctimai Birliyin rəhbərliyi müharibə veteranı istefada  olan polkovnik leytenant  Cümayıl Suleymanovu doğ um günü münasi bətilə səmimi qəlb dən təbrik edir, ona həyatda insan üçün ən şirin nemət olan möhkəm can sağlığı və həyat yollarında bitib — tükənməyən nailiyyətlər arzulayır.   Arzu edirik, Cümayıl Suleymanovun yaş ının üstə gələn bu yaş ona sevinc dolu günlər bəxş etsin və hər yeni günü isə ötən günlərdən daha gözəl istəklərinə uyğun onu xoşbəxt edəcək şəkildə keçsin.

   Müharibə Veteranı istefada olan polkovnik  — leytenant Suleymanov Cümayıl Hüseyin   oğlu  1964 — ci ilin yanvar ayının   18 — də  Qərbi Azərbaycanın Basar kecər rayonunda  zəhmətkeş ailədə anadan olub.

     O, 1981- ci ildə Basarkecər rayon tam   orta   məktəbi, 1986 -cı ildə Azərbaycan Texniki Universitetini,  1992 ci ildə isə Daşkənd  Avtonəqliy yat  İnstitunu bitirib.   O, 1986 -1993 cü illərdə Özbəkistan Dəmir — Yolları maşınlar zavodunda usta, mühəndis – texnoloq, sex rəisinin müavini, sex rəisi və direktor vəzifələrində olub, 1993 -2008 -ci illərdə isə Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoş unların Naxçıvan və  Gəncə şəhərlərində, Hacıqabul, Nərimanov və Xətai   rayonlarında yerləşən hərbi hissə lərində  və  Əlahiddə avtomobil zirehli texni ka təmir bazasında,  təmir  bazasının rəisi,    hərbi hissənin avtomo bil və zirehli texnika xidməti rəisi, hərbi hissə komandirinin silah və texnika üzrə müavini, hərbi hissə komandirinin maddi — texniki təminat xidmət ləri üzrə müavini vəzifələrində Vətənə, Xalqa  və Dövlətə xalqa  sədaqətlə xidmət edib.      

 Cümayıl   Azərbaycan Respublikasının Kons titusiyasına və qanun larına əməl etməkdə, Hərbi   Andın,   Hərbi  və Daxili Qoşunların  Döyüş xidməti nizam namələrin tələblərinin yerinə yetirilməsində bir çox hərbi qulluqçulara şəxsi nümunə olmuşdur.

IMG-20230118-WA0038.jpg

  O, Daxili Qoşunlarda xidmət etdiyi illər ərzində özunü uşaq vaxtlarından, gözəl ailə və məktəb tərbiyəsi ilə böyümüş, əxlaqı tərbiyəsi yerində olan, nizam və intizamlı hərbiçi kımı göstərmişdir.O işlədiyi və oxuduğu   təhsil müəssisələrində, yaşa dığı ərazidə  kolektiv arasında həmişə müsbət mənada seçilərək, başqaları üçün  nümunə olmuş dur.

  Cümayıl Azərbaycan Respublikasında ictim ai qaydanın və ictimai təhlükəsizliyin qorun masında, şəhərdə, yaşayış və cəzaçək mə müəssisələrində baş vermiş ixtşaşların qarşısının alınmasın da, cinayətkarlığa qarşı mübarizədə, fövqaladə vəziyət zamanı hüquqi rejim karantin tədbirlərinin həyata keçirilməsində, dövlətin ərazi  bütövlüyünün təmin edilməsində üzərinə düsən vəzifə və tapşırıqları məsuliy yətlə və şərəf hissi ilə yerınə yetirmişdir.     Polkovnik —  leytenant  Cümayıl Suleymanov   Azərbaycan Respubli kasının ərazi bütövlüyü uğrunda  gedən döyüşlərdə iştirak edərək, ona həvalə edilmiş vəzifə və tapşırıqları məsuliy yət və şərəf hissi ilə yerınə yetirərək, Füzuli rayonu istiqamətində  gedən döyüşlərdə yaralanıb.

IMG-20230118-WA0037.jpg

 Hərbi xidməti vəzifə lərinin icrası zamanı yüksək mənəvi- döyüş keyfiyyətləri göstər ədi yinə görə, döyüş və ictimai sıyası hazır lığında, hərbi  intizam ın möhkəmləndiril məsində yüksək göstəricilərə nail olduğuna və nümunə vi xidmətinə və hərbi vəzifələrinin yerinə yetirilməsinə məsuliy yətlə yanaşdığına görə Daxili İşlər Nazirinin, Daxili Qoşunlar Komandan ın və onun müavinlərinin, hərbi hissə komandirinin  müvafiq əmrləri ilə bir sıra medalarla, əla xidmətlərə görə döş və yubiley nisanları ilə təltif olunub, bir cox fəxri fərmanlarla, qiymətli hədiyyələrlə mükafatlandırlıb və  ona təşəkkür elan edilib.

      DOĞUM GÜNÜN MÜBARƏK OLSUN

CÜMAYIL.

DAİMA XOŞBƏXT VƏ FİRAVAN YAŞA

ALLAH SƏNİ BÜTÜN ARZULARINA ÇATDIRSIN.

ÖMRÜN UZUN OLSUN 100 YAŞA.

 Azərbaycan Vətən Müharibəsi Veteranları İctimai birliyi sədrinin hüquqi məsələlər  üzrə müavini polkovnik Salman Musayev

IMG-20230118-WA0035.jpg

Yazını çap et
Sosial şəbəkələrdə bizi izləyin və paylaşın: