29.02.2024

Şərəfli Ömür Yolu Polkovnik Rəcəbəli Məmmədov — 74

    İnsan üçün ən yadda qalan günlərdən biri onun doğum günüdür. Yaşının üstə yaş qalandıqca insan daha da kamilləşir. Belə  insanlardan biri də  müharibə Vetera-nı,Azərbaycan  Vətən Müharibəsi Veteran-ları İctimai Birliyinin  üzvü  istefada olan polkovnik Məmməd-ov  Rəcəbəli Əli oğludur. Yanvar  ayının 2 də onun  74 (yetmiş dörd) yaşı tamam olur.

  Polkovnik Rəcəbəli Məmmədovun 74 yaşının tamam olması münasibətilə Azər-baycan Vətən Müharibəsi Veteran-ları İctimai Birliyinin   rəhbərliyi, onu   doğum günü münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edir,ona həyatda insan üçün ən şirin nemət olan möhkəm  can sağlığı, ailə səadəti və həyat yollarinda bitib — tükənməyən nailiy-yətlər arzulayır.Arzu edirik, Rəcəbəlinin yaşının üstə gələn bu yaş ona sevinc dolu günlər bəxş etsin, hər yeni ili isə ötən illərdən daha yaxşı onu xoşbəxt edəcək şəkildə kecsin.

 Məmmədov Rəcəbəli Əli oğlu  02 yanvar 1949-cu ildə  Naxçı-van Muxtar Respub-likasının Culfa rayonunda anadan olub.

    O, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ordu-bad rayonunun Aza kənd orta məktəbni,Azər-baycan Dövlət Neft — Kimya İnstitut-unu, Sankit-Peterburq ( Leniqrad) Dövlət Aqrar Metreologiya və standarlaşdırma Ünv-erstetini bitrib. Öz ixtisası üzrə dərin biliklərə və elmi işlərə sahib olduğuna görə o, müvafiq qaydada  elimi dərəcəyə malikdir.

    Azərbaycan Vətən Müharibəsi Veteran-ları İctimai Birliyin  Binə-qədi rayon şöbəsinin üzvü  istefada olan polkovnik Məm-mədov Rəcəbəli Əli oğlu  1968-1970-ci illərdə Sovet ordusu-nun Minski şəhərində yerləşən rabitə qoşun-larında  müddətli həqiqi hərbi xidmətə olub.

   Polkovnik Rəcəbəli Məmmədov 1997-ci ilin aprel ayında  Türkiyə Cümhuriyyətinin Jandarna Komandanın  və Polis Akademiyasını dəvəti ilə, Polis Akademiyasının və Jandarma Qüvvələrinin fəaliyyəti ilə yaxindan tamiş olmaq məqsədilə  Ankara, İstanbul, İzmir (Foce) şəhərlərində işguzar səfərdə olmuş-dur.

    O, 1972 — 1980 -ci illərdə Ağac emalı mebel fabirikində müvafiq vəzifədə, 1980-1992-ci illərdə  isə Xırdalan şəhərində Tikinti-Təmir Quraş-dırma idarəsinin rəisi vəzifəsində işləyib.

   Rəcəbli Məmmədov 1993-cü ilin yanvar ayindan — 2004-cü ilin dekabr ayına kimi Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunların Baş İdarəsinin  ilk Təmir-Tikinti şöbəsinin rəisi,  Daxili Qoşunlar Komandanın müavini-Təmir tikinti idarəsinin rəisi vəzifələrində Vətənə, Dövlətə və Xalqa sədaqətlə xidmət etmişdir.

   O,Daxili Qoşunlarda xidmət etdiyi illər ərzində özunü uşaq vaxtlarından, gözəl ailə və məktəb tərbiyəsi ilə böyümüş, əxlaqı tərbiyəsi yerində olan, nizam və intizamlı hərbiçi kimi göstərmişdir.O işlədiyi və oxuduğu   təhsil müəssisələrində, yaşa-dığı ərazidə  kollektiv arasında həmişə müsbət mənada seçilərək, baş-qaları üçün  nümunə olmuşdur.

    Polkovnik Rəcəbəli Əli oğlu Məmmədov Daxili Qoşunlarda xidmət etdiyi illər ərzində özünü qorxmaz, səxavətli, insapərvər, əliaçıq, zəhmətkeş  zabit kimi göstərmişdir. O, istər anadan olduğu və yaşadığı ərazidə, oxu-duğu orta və ali təhsil müəsələrində, istərsə də xidmət etdiyi və işlədiyi kollektivlərdə, dost-tanış ,qohum-əqrəba arasında özünə layiq hörmət qazanmışdır.

   Müstəqil Azərbay-canın Daxili İşlər Nazirliyinin  Daxili Qoşunlarında xidmət etdiyi illər ərzində, Azərbaycan Respub-likasının Konstitusi-yasına və qanunlarına əməl etməkdə, hərbi andın,  hərbi nizamna-mələrin və digər hüquqi- normativ aktların  tələb-lərinə, eləcə də vəzifə borclarının icrasna məsuliyyətlə yanaşmış, qarşıya qoyu-lmuş  xidməti  tapşırıq-ları müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilməsi üçün öz əməyini əsirgə-məmiş, şəxsi nümun-əsi ilə  bir cox  hərbi qulluqçuları fədakar hərbi xidmətə ruhlandırmışdır.

    O,  Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrun-da gedən  döyüşlərdə iştirak edib.Müharibə Veterandır .

   Rəcəbli Məmmədov Azərbaycan Respub-likasınında ictimai qaydanın və ictimai təhlükəsizliyin qorun-masnda şəhərdə, yaşayış məntəqə-lərində, cəzaçəkmə müəssisələrində baş vermiş ixtşaşların qarşısının alınmasın-da, fövqaladə vəziyyət zamanı hüquqi rejim tədbirlərinin həyata keçirilməsidə , dövlət-in ərazi bütövlüyünün təmin edilməsində  üzərinə düşən vəzifə və tapşırıqların öhdə-sindən layiqincə gəlmişdir .

     Polkovnik Rəcəbəli Məmmədov  Daxili Qoşunlarda xidmət etdiyi illər ərzində  Xidməti vəzifələrinin icrası zamanı yüksək mənəvi döyüş keyfiy-yətləri göstərdiyinə görə, döyüş və ictimai siyasi hazırlığında, hərbi intizamın möhkəmləndirilməsində yüksək göstəricilərə nail olduğuna və nümunəvi xidmətinə görə Daxili İşlər Nazirinin və Daxili Qosunlar komanda-nının müvafiq əmrləri     «Əla Xidmətlərə Görə” döş və yubiley nişanları ilə, fəxri fərmanlarla, qiymətli hədiyyələrlə mükafatlandırlıb, mükafat qaydasında vaxtından əvvəl hərbi rütbələr verlib və ona təşəkkür elan edilib .

    Avmvib Binəqədi rayon şöbəsinin üzvü Müharibə Veteranı   istefada olan polkov-nik Rəcəbəli Məmmə-dov Avmvib-nin idarə heyətinin qərarına əsasən «Müharibə Veteranı «, «Avmvib- nin  25- illiyi ,Azərbaycan Ordu-sunun» işə  100-illiyi  xatirə medalları ilə təltif edilib.

DOĞUM GÜNÜN MÜBARƏK  OLSUN.

RƏCƏBƏLİ        MÜƏLLİM!

GÜNƏŞ QƏDƏR İSTİ.QAR DƏNƏSİ QƏDƏR SAF VƏ TƏMİZ BİR DİLƏYİLƏ. AD GÜNÜN MÜBARƏK OLSUN.

Dərin hörmətlə: Azərbaycan Vətən Müharibəsi Veteranları İctimai Birliyi sədrinin hüquq işlər üzrə müavini polkovnik Salman Musayev

Yazını çap et
Sosial şəbəkələrdə bizi izləyin və paylaşın: