29.02.2024

Təbrik:Beydullayev İlham Rəşid oğlu-56

İnsan üçün ən yadda qalan tarixlər-dənrdən biri onun doğum günüdür. Yaşının üstə yaş gələndə insan daha da kamilləşir. Belə insanlardan biri də  daimi həyatın imta-hanlarından alnıaçıq və üzüağ çıxan Avmvib- nin  Ağdaş rayon şöbəsinin sədri Beydullayev İlham Rəşid  oğlu-dur. Yanvar ayının 1-də onun,  56 yaşı tamam oldu. Belə bir əlamətdar gün mün-asibətilə Beydul-layev İlham Rəşid oğlunu Azərbaycan Vətən Müharibəsi Veteranları İctimai Birliyinin  rəhbərliyi səmimi qəlbdən təbrik edir, ona həyatda insan üçün ən şirin nemət olan möhkəm can sağlığı, ailə səadəti  və həyat yollarında bitib- tük-ənməyən nailiyyətlər arzulayırlar.

   Arzu edirik,İlhamın yaşının üstə gələn bu yaş ona sevinc dolu günlər bəxş etsin və hər yeni ili isə ötən illərdən daha gözəl istək-lərinə uyğun onu, xoşbəxt  edəcək şəkildə keçsin.

    Beydullayev İlham Rəşid  oğlu 1 yanvar 1967-cü ildə Ağdaş rayonunda zəhmətkeş ailədə anadan olub.

      1983 -ci ildə Agdaş şəhər   orta məktəbini, 1986 -ci ildə Şirvan şəhərində Sənayi texnikomunu, 1995 ci ildə Tyumen şəhərində rabitə və texnologiya  institutunu bitrib. O, 1986-1988-ci illərdə Sovet Ordusunda  müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olub.

      Vətnmizin aslan ürəkli övladı könüllü olaraq  1990- 1992  -ci illərdə  könulu olaraq, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda Şuşa və Göy göl (Xanlar) rayonu istiqamətində  gedən döyüşlərdə üzərinə düşən vəzifə və tapşrıqların öhtəsin-dən layıqınca gəlmiş-dir.O,1994 -cü ildən etibarən  Azərbaycan Vətən Müharibəsi Veteranla-rı İctimai Birliyinin Ağdaş rayon şöbəsinin sədri vəzif-əsində işləyir.

     İlham Azərbaycan Vətən Müharibəsi Veteranları İctimai  Birliyinin Ağdaş rayon şöbəsinin sədri  işlə-diyi illər ərzində  Azərbaycan Respubli-kasının Konstitusi-yasına və qanunlarına əməl etməkdə, eləcədə ona  həvalə edilmiş  vəzifə və tapşırıqların yerinə yetirilməsinə  məsu-liyyət və şərəf  hissi ilə yanaşmışdır.

     Beydulayev İlham Rəşid oğlu Azərbay-can Ordusunuda könullü xidmət etdiyi,  və AVMVİB- in Ağdaş rayonun şöbə sədri vəzifəsində işlədiyi müddət ərzində, xüsusi fəriqləndiyinə görə Midafiə Nazirinin,  Rayon İcra Hakim-iyyətinin Başçısının, hərbi hissə koman-dirinin əmirləri ilə,  Avmvib -nin isə İdarə heyətinin qərarı ilə müvafiq döş nişanları və xatirə medalları ilə təltif edilib, fəxrı fərmanlarla və qiymət-li hədiyələrlə mükafat-landırlıb və ona təşəkkür elan edilib.

DOĞUM GÜNÜN MÜBARƏK OLSUN İLHAM.

ALLAH HƏR ZAMAN QƏLBİNİ SIXINTIDAN, BƏDBİNLİKDƏN QORUSUN!

BÜTÜN ARZULARIN ÇİN OLSUN!

DAİMA XOŞBƏXT YAŞA, ÖMRÜN UZUN OLSUN!

HƏMİŞƏ ÜZÜN GÜLSÜN, ÜRƏYİN :   Azərbaycan Vətən Müharibəsi Veteran-ları İctimai  Birliyi sədririn hüquqi məsəllər üzrə müavini polkovnik Salman Musayev

Yazını çap et
Sosial şəbəkələrdə bizi izləyin və paylaşın: